Zaļā brīvība

LV

Spēles & diskusijas par ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Mēs esam sabiedriska vides aizsardzības un izglītības organizācija, kas dibināta 1993. gadā un 2000. gadā pārreģistrēta kā “Zaļā brīvība”. Šeit pulcējas domājošie un taisnīgumu meklējošie. Mūsu misija – veicināt tādas sabiedrības attīstību, kas dzīvo saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Lai to paveiktu, informējam sabiedrību par patērētājdarbības un globalizācijas ietekmi uz dabu un sociālo vidi, veicinām cilvēku līdzdalību lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas tieši vai netieši ietekmē dzīvi, veicinām vides nevalstisko organizāciju līdzdalību nacionālās un starptautiskās likumdošanas izstrāde, pieņemšanā un ieviešanā, un pretojamies ļaunprātīgai varas izmantošanai. Zaļās brīvības interešu jomas: ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīgs patēriņš, klimats un enerģija, resursi un atkritumi, produktu sastāvs, cilvēktiesības un brīvības, attīstības sadarbība un godīgā tirdzniecība.

Vegānfestivālā spēlēsim aizraujošas spēles par pārtikas atkritumu mazināšanu, diskutēsim par saviem ikdienas paradumiem kā iepērkam pārtiku, to uzglabājam un saldējam, kā izmantojam pārtikas pārpalikumus lielisku ēdienu gatavošanā, un ko darām ar ēšanai nederīgiem pārtikas pārpalikumiem. Veiksim viedokļu aptauju ekspresintervijās par vegānismu un bioenerģiju. Kā arī stiprināsim domubiedru grupu par ilgtspējīgu pārtikas patēriņu.