27 Sep
September 27, 2019, 12:19 pm

CEVA un Vegfund - liels paldies!

Sakām lielu paldies Vegānfestivāla dižatbalstītājiem - Center for Effective Vegan Advocacy (CEVA) un Vegfund! CEVA darbojas, lai palielinātu vegānisma popularizēšanas ietekmi visā pasaulē. CEVA ir viena no programmām ko īsteno organizācija Beyond Carnism, kas strādā, lai izskaidrotu un transformētu karnismu - pārliecību sistēmu, kas pārliecina cilvēkus par nepieciešamību ēst noteiktus dzīvniekus. VegFund atbalsta vegānisma projektus - festivālus, konferences, ēdienu degustācijas, filmu demonstrācijas un citus lieliskus pasākumus vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Finansiālais atbalsts ir veids, kādā VegFund palīdz padarīt izglītojošos vegānisma pasākumus efektīvākus. Tāpat VegFund veidu aktīvistu apmācības, dalās ar kvalitatīvu informāciju par augu valsts dzīvesveidu un sekmē informācijas apmaiņu dažādu vegānisma aktīvistu vidū.